top of page

WAT DOEN WIJ

Wij zijn telefonisch of per mail bereikbaar voor een eerste verkennend gesprek, want goede raad loont.

Wij garanderen een persoonlijke aanpak én persoonlijke opvolging van uw dossier, van tijdens de eerste consultatie en gedurende de verdere procedure / bemiddeling / onderhandelingen, en dit steeds in overleg met u. Wij betrachten de snelste, goedkoopste en meest efficiënte oplossing. Een minnelijke regeling wordt steeds in overweging genomen en besproken..

In elk dossier communiceren we open en eerlijk over uw kansen en mogelijkheden, en over de kosten die verbonden zijn aan de te ondernemen stappen.

U wordt steeds geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen in het dossier, en over de  impact op de uiteindelijke afrekening van erelonen en kosten. Desgewenst wordt een schriftelijke overeenkomst opgemaakt omtrent de aanrekening van kosten en erelonen.  Opdat u uw betalingen beter zou kunnen spreiden werken wij met provisies of tussentijdse afrekeningen. Die betaalt u naarmate prestaties in uw zaak worden geleverd.

Zo kan u het financiële verloop van uw dossier opvolgen en evalueren. Rond incasso en invorderingen werken wij in samenspraak met de cliënt een commerciële aanpak uit (evt. met bijstand van een gerechtsdeurwaarder) waarbij snelheid en accuraatheid centraal staan.
 

bottom of page