top of page
Bemiddelen
Adviseren

Wij verlenen u graag tijdens een verkennend gesprek een eerste advies. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad kan dit  ook schriftelijk, aansluitend op het verkennend gesprek. 

 

Verder staan wij u graag persoonlijk met raad en daad bij gedurende de verdere opvolging van uw dossier.

Na een grondige analyse van het dossier en bepaling van de strategie in overleg met u, voeren wij graag de oplossingsgerichte onderhandelingen namens u om tot een snelle oplossing van het geschil te komen.

De vorming tot erkend bemiddelaar garandeert de beheersing van doeltreffende onderhandelingstechnieken om snel en efficiënt tot een oplossing te komen.

Wij verdedigen graag uw belangen, en staan u bij voor de verschillende rechtscolleges, zoals de Politierechtbank of strafrechtbank, Vredegerecht, Rechtbank van Koophandel, Arbeidsrechtbank, Rechtbank van Eerste Aanleg, en de Hoven van Beroep.

Bemiddeling of mediatie is een manier om geschillen tussen 2 of meer partijen op te lossen buiten de rechtbank, waarbij de bemiddelaar de partijen helpt om tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen. De bemiddelaar zal, in tegenstelling tot bv. een rechter, zelf geen beslissing opleggen. 

Suzy JORIS is erkend bemiddelaar in burgerlijke en commerciële geschillen. U kan haar steeds vrijblijvend contacteren voor een verkennend gesprek.

bottom of page